Carpenter Sverige

Registered office
Hörngatan 10
Box 1007
573 28 Tranås
SWEDEN

Carpenter Co. har som en av världens största polyuretanskumproducenter levererat komfortmaterial i över femtio år.
Sedan 1948 har vårt fokus legat på innovation, kvalitet, komfort, komfortutveckling och miljövänlighet.