Carpenter Co. Leading the way in comfort.

Carpenter Sweden AB ingår i Carpenter Co, en av världens största tillverkare av komfortprodukter. Från kuddar, sängar och till möbler i ditt hem – we bring comfort to your life.®