Hopp til innholdet

California Consumer Privacy Act

Vennligst fyll inn informasjonen nedenfor. Du kan også utpeke en autorisert agent til å sende forespørslene nedenfor på dine vegne. En autorisert agent må levere bevis til oss på at han eller hun har blitt autorisert av deg til å handle på dine vegne.

Ved mottak vil en Carpenter-representant bli varslet og har 30 dager på seg til å svare på forespørselen.

"*" indikerer obligatoriske felt

Navn*
Adresse*
E-post*
Hvis du prøver å korrigere din personlige informasjon, vennligst beskriv detaljene for forespørselen din her (f.eks. hva som må rettes, og hvorfor er det feil).
Ved å sende inn dette skjemaet bekrefter jeg at personen som denne forespørselen gjelder, er bosatt i California, og at informasjonen jeg har gitt er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Jeg bekrefter videre at (a) jeg er personen som er gjenstand for forespørselen eller (b) jeg er autorisert av den relevante personen til å sende inn denne forespørselen på hans/hennes vegne. Jeg forstår at det kan være nødvendig for meg å sende inn ytterligere informasjon for å bekrefte denne forespørselen, og at forespørselen min ikke vil være fullstendig før all nødvendig informasjon er sendt inn.