Hopp til innholdet

Tranquillity Active Response Foam

Det mest pålitelige, aktive responsskummet med høy luftstrøm på markedet.

High Reliability

Høy pålitelighet

Balance of Durability & Comfort

Balanse mellom holdbarhet og komfort

More Breathable Than Any Other Foam

Mer pustende enn noe annet skum

Increased Support & Active Response

Økt støtte og aktiv respons