Hoppa till innehåll

Miljöförvaltning

Vårt hållbarhetsuppdrag

Att tillhandahålla värdefulla lösningar som förbättrar människors liv samtidigt som vi ser till att vi vidtar åtgärder för att bevara vår planet

Cirkulär ekonomi

Vårt företag har åtagit sig att minska bördan för våra deponier. Här på Carpenter samlar vi in och återanvänder miljontals pund skum, expanderad polystyren och polyesterfiber.

Vi visar detta inom vår mattkuddedivision – vi har tillverkat vår mattkudde av återvunnet material sedan 1960-talet.

Socialrevision

Minskning av växthusgasutsläpp

Carpenter implementerar bästa praxis för att optimera fraktkapaciteten i varje division. Till exempel använder vi kompressorer för att tredubbla mängden skum som transporteras i en enda container, vilket minskar koldioxidutsläpp, transportkostnader och trafikstockningar på motorvägar.

Samtidigt som vi fokuserar på att göra våra transporter mer energieffektiva, konverterar vi våra företagsfordon till hybridflottor och elbilar.

Skydda vårt folk

Carpenter har åtagit sig att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för alla våra anställda och besökare. Vi värdesätter välbefinnandet för varje person som går genom våra dörrar. Varje Carpenter-plats har ett robust säkerhetsprogram på plats som är i linje med företagets säkerhetsledningssystem.

Vi ser säkerhet som ett kärnvärde. Därför måste den integreras i alla aspekter av vår verksamhet för att säkerställa att alla våra anställda säkert återvänder hem till sina familjer varje dag.