Hoppa till innehåll

Kemikalier

Pålitliga polyoler för dina affärsbehov

Sedan 1972 har Carpenter tillverkat polyeterpolyoler, en av nyckelkomponenterna i flexibelt uretanskum. Vår Roger W. Powell-anläggning, belägen i Bayport, Texas, är en av världens ledande polyolproduktionsanläggningar.

Våra produkter

CARPOL® SPA-357

 • Sackaros/amin-initierad polyeterpolyol.
 • Den höga funktionaliteten hos initiatorerna ger en resulterande polyol med en nominell funktionalitet på 5,5 och ett typiskt hydroxyltal på 350.

Applikationer:

Isolering
Gjuten styvt skum
Styvt Boardstock-skum

CARPOL® SPA-530

 • Sackaros/amin-initierad polyeterpolyol.
 • Den höga funktionaliteten hos initiatorerna ger en resulterande polyol med en nominell funktionalitet på 5,5 och ett typiskt hydroxyltal på 530.

Applikationer:

Isolering
Gjuten styvt skum
Styvt Boardstock-skum

CARPOL® TEAP-265

 • Trietanolamin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på tre och ett typiskt hydroxyltal på 635.

Applikationer:

Isolering
Gjuten styvt skum
Styvt Boardstock-skum

CARPOL® EDAP-770

 • Etylendiamin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på fyra och ett typiskt hydroxyltal på 770.

Applikationer:

Styvt skum
Beläggningar
Sprayskum
Skumtätningsmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® EDAP-800

 • Etylendiamin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på fyra och ett typiskt hydroxyltal på 800.

Applikationer:

Styvt skum
Beläggningar
Sprayskum
Skumtätningsmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® PGP-400

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på två och en molekylvikt på 400.
 • Denna diol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-1000

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 1000.
 • Denna diol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-2000

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 2000.
 • Denna diol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-2012

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 2000.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 12% etylenoxid.

Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-2528

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 2500 Da.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 28% etylenoxid.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-2740

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet av två och en medelmolekylvikt på 2700 Da.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 40% etylenoxid.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-2816

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 2800 Da.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 16% etylenoxid.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-3000

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 3000.
 • Denna diol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-3815

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 3800.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 15% etylenoxid.

Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-4000

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på två och en molekylvikt på 4000.
 • Denna diol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

CARPOL® PGP-4025

 • Propylenglykol-initierad polyeterpolyol (reaktiv diol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på två och en medelmolekylvikt på 4000.
 • Denna diol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 25% etylenoxid.


Ansökningar

Beläggningar
Tätningsmedel
Pärmar
Tätningar
Lim
Elastomerer
Spraybeläggningar
Sportytor

Alla dioler kan surgöras till ett nominellt pH på 5 eller 6 på begäran.

CARPOL® MX-425

 • Mannichbaserad polyeterpolyol.
 • Den resulterande produkten har en nominell funktionalitet på cirka fyra och ett målrikt hydroxyltal på 425.

Applikationer:

Isoleringspaneler
Specialgjuten
Styva delar
Sprayisolering

CARPOL® MX-470

 • Mannich-baserad polyeterpolyol.
 • Den resulterande produkten har en nominell funktionalitet på cirka fyra med ett målrikt hydroxyltal på 470.

Applikationer:

Isoleringspaneler
Specialgjuten
Styva delar
Sprayisolering

CARPOL® PES-265

 • Polyester Polyol används i olika system av polyuretan (PUR) och polyisocyanurat (PIR).
 • Förbättrad brandhämmande förmåga på grund av dess höga aromatiska innehåll och högre isolering för förbättrad energieffektivitet.

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® PES-295

 • Polyester Polyol används i styv polyuretan (PUR) och polyisocyanurat (PIR) skumsystem.
 • Högre isolering och termisk stabilitet leder till förbättrad energieffektivitet.
 • Hög funktionalitet och aromatisk halt som ger ett starkt tvärbundet skum och möjliggör lägre nivåer av flamskyddsmedel.

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® PES-302

 • Polyester Polyol används i styv polyuretan (PUR) och polyisocyanurat (PIR) skumsystem.
 • På grund av flamskyddande aromatiska innehåll är det en utmärkt kandidat för användning i spraypolyuretanskum (SPF) applikationer.
 • Designad med unik kemi som underlättar bearbetning i kallare klimat och PIR-skivor.

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® PES-305

 • Polyester Polyol som används i applikationer av styv polyuretan (PUR) och polyisocyanurat (PIR).
 • Ger ökad energieffektivitet och kräver lägre nivåer av flamskyddsmedel i formuleringen.
 • Dess mellanviskositet och högre funktionalitet kan integreras i en mängd olika applikationer.

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® PES-352

 • Polyester Polyol används i olika polyuretan (PUR) och polyisocyanurat (PIR) tillämpningar.
 • Ger ökad energieffektivitet och kräver lägre nivåer av flamskyddsmedel i formuleringen.
 • Dess låga viskositet och mellanliggande funktionalitet gör denna polyol till en utmanare för en mängd olika applikationer.

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® PES-375

 • Polyesterpolyol avsedd för användning i applikationer med styvt polyuretan (PU).
 • Ger ökad dimensionsstabilitet utan att kompromissa med viskositet eller brandfarlighet.
 • Idealisk för användning i spraypolyuretanskum (SPF).

Applikationer:

Sprayisolering
Isolerade metallpaneler
Boardstock
Kylning

CARPOL® GSP-280

 • Glycerin/sackaros-initierad polyeterpolyol.
 • Funktionalitet på sju och ett typiskt hydroxyltal på 280.

Applikationer:

Isolering
Häll-på-plats-isolering
Bärbara kylare
Rail lådvagnar

CARPOL® GSP-355

 • Glycerin/sackaros-initierad polyeterpolyol.
 • Funktionalitet på 4,5 och ett typiskt hydroxyltal på 355.

Applikationer:

Isolering
Styvt Boardstock-skum
Gjuten styvt skum
Styva spraybeläggningar
Beläggningar

CARPOL® GSP-370

 • Glycerin/sackaros-initierad polyeterpolyol.
 • Nominell funktionalitet på sju och ett typiskt hydroxyltal på 370.

Applikationer:

Isolering
Häll-på-plats-isolering
Bärbara kylare
Rail lådvagnar

CARPOL® GSP-520

 • Glycerin/sackaros-initierad polyeterpolyol.
 • Nominell funktionalitet på fem och ett typiskt hydroxyltal på 520.

Applikationer:

Isolering
Styvt Boardstock-skum
Gjuten styvt skum
Styv spray
Beläggningar

CARPOL® SP-477

 • Sackaros-initierad polyeterpolyol.
 • Nominell funktionalitet på fem och ett typiskt hydroxyltal på 470.

Applikationer:

Isolering
Häll-på-plats-isolering
Bärbara kylare
Rail lådvagnar

CARPOL® GP-700

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 700.
 • Denna triol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Styvt skum
Krukmedel
Lim
Elastomerer
Flexibelt skum

CARPOL® GP-725

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol (reaktiv triol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 700.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 25% etylenoxid.
 • Resultatet är en polyol med ökad reaktivitet jämfört med dess motsvarighet CARPOL® GP-700.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Krukmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® GP-1000

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 1000.
 • Denna triol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Krukmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® GP-1500

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 1500.
 • Denna triol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Styvt skum
Krukmedel
Lim
Elastomerer
Flexibelt skum

CARPOL® GP-3000

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 3000.
 • Denna triol polymeriseras enbart med propylenoxid för kontrollerad reaktivitet.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Krukmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® GP-3510

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 3500.
 • Denna triol polymeriseras med användning av både propen och etylenoxid.

Applikationer:

möbel
Strö
Biltrimdelar
Mattkudde
Flexibelt skum

CARPOL® GP-4520

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol (reaktiv triol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 4500.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 20% etylenoxid.

Applikationer:

möbel
Strö
Biltrimdelar
Mattkudde
Flexibelt skum

CARPOL® GP-5015

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 5000.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 15% etylenoxid.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Krukmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® GP-5171

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol (reaktiv triol).
 • Det resulterande materialet har en nominell funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 5000.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 71% etylenoxid.

Applikationer:

Flexibelt skum
Lim
Elastomerer
Beläggningar
Tätningsmedel
Krukmedel

CARPOL® GP-6015

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol (reaktiv triol).
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 6000.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 15% etylenoxid.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Lim
Elastomerer

CARPOL® GP-6305

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol.
 • Det resulterande materialet har en funktionalitet på tre och en medelmolekylvikt på 6300.
 • Denna triol polymeriseras med propylenoxid och täcks sedan med 5% etylenoxid.

Applikationer:

Beläggningar
Tätningsmedel
Lim
Elastomerer
Pärmar
Spray
Beläggningar
Tätningar
Sportytor

CARPOL® GSP-7216

 • Glycerin-initierad polyeterpolyol formulerad till en nominell funktionalitet på 4,2 och ett typiskt hydroxylvärde på 31.
 • Denna etylenoxidkapslade polyol är designad för att ge en måttlig grad av tvärbindning och reaktivitet för flexibla skumapplikationer med hög elasticitet.
 • Fördelarna med att använda denna polyol inkluderar ökad lastbäring, förbättrad kompressionsuppsättningsprestanda och potentialen för minskad användning av ymppolyol.

Applikationer:

Skum med hög elasticitet
Strö
Sittplatser för bilar
möbel

Alla trioler kan surgöras till ett nominellt pH på 5 eller 6 på begäran.

Denna nya produktlinje av NIONISK™ ytaktiva ämnen och polyglykoler använder vår expertis inom alkoxylering, tillhandahåller en rad EO/PO-segmentsampolymerer och polyglykoler betjänar en mängd olika marknader där skumdämpning, vätning och emulgering är avgörande.

CARPOL® Produktguide

NIONIC Surfactants Broschyr

Ansökningar

Oavsett om din applikation är isolering, struktur, flytning eller något helt unikt, CARPOL® polyuretan styvt skumpolyoler finns i ett brett utbud av kvaliteter och funktioner för att tillgodose dina formuleringsbehov.

Samma flexibla skumpolyoler som gör oss till ledande inom komfort finns tillgängliga för våra kunder. Din övergång till högre försäljning och bättre färdiga produkter kan komma från CARPOL® polyoler.

CARPOL® halvstyva skum används för att tillverka lyxiga bilsäten, gjutna möbler och högteknologiska instrumentpaneler. Kvaliteten och motståndskraften hos dessa högpresterande polyoler hjälper våra kunder att leverera den känsla och prestanda som krävs i dessa applikationer med stränga produktkrav.

Beläggningar. Lim. Tätningsmedel. Elastomerer. Om du vill att den ska glänsa, hålla eller fastna, under en mängd olika förhållanden, måste dina formuleringar göras med CARPOL® polyoler. Carpenter Co. erbjuder ett brett utbud av produkter för olika applikationer.