Hoppa till innehåll

Miljöförvaltning

Vårt engagemang för en hållbar miljö kommer från vår grundfilosofi: "Vi bör inte glömma att vi tjänar samhället, vars godkännande av våra handlingar utgör grunden för vårt företags existens."

Hållbarhet

En investering i utrustning

Ett av sätten vi tjänar samhället på är att ständigt investera i utrustning och rutiner som förbättrar kvaliteten och minskar avfallet. Vår Natural Foaming Technology-process använder till exempel C02 som jäsmedel istället för ozonnedbrytande eller cancerframkallande kemikalier.

Använda återvunnet material

Vi började tillverka mattkuddar av 100% återvunnet material på 1960-talet. Idag samlar vi in och återanvänder miljontals pund av dämpning och industriavfall istället för att skicka det till deponier.

Effektiv fraktlogistik

För att spara energi vid transporter använder vi squeeze trailers och bullkompressorer som tredubblar mängden skum vi fraktar i en enda container. Och vi äger en betydande flotta av järnvägsvagnar som vi använder för att transportera råvaror till våra fabriker, vilket sparar bränsle och minskar trafikstockningarna på motorvägarna.

Regelbundna miljörevisioner

Som goda grannar genomför vi regelbundna miljörevisioner på var och en av våra anläggningar för att säkerställa att vi följer alla tillämpliga federala, statliga och lokala miljöbestämmelser.

Robusta säkerhetsprogram

Vi är också engagerade i att tillhandahålla en säker miljö för våra anställda. Varje plats har ett robust säkerhetsprogram implementerat av en säkerhetschef som rapporterar till säkerhetsdirektören på Carpenter Europe.